Zaproszenie na szkolenie online dla członków PIIB - obudowy systemowe wykopów

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. „Zabezpieczenie pionowych ścian wykopów – obudowy systemowe”, które odbędzie się w formie zajęć ONLINE w najbliższy wtorek 20.06.2023 w godzinach 11:00-13:00.

Szkolenie jest darmowe, przeznaczone dla czynnych Członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i realizowane przez portal Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Szczegóły dotyczące zapisów znajdują się pod linkiem:

https://maz.piib.org.pl/doskonalenie-zawodowe/warszawa/wyklady-i-konferencje/zabezpieczenie-pionowych-scian-wykopow-obudowy-systemowe-zajecia-on-line

Szklenie przeprowadzi dr inż. Marek Kopras – doświadczony inżynier praktyk, który chętnie podzieli się z Państwem zdobytą przez siebie wiedzą w zakresie zabezpieczania ścian wykopów obudowami systemowymi.

Agenda szkolenia:

  1. Przegląd i porównanie wybranych technologii zabezpieczeń wykopów
  2. Prezentacja przykładowych realizacji z wykorzystaniem systemowych obudów dla wykopów szerokoprzestrzennych i punktowych
  3. Rozpoznanie geotechniczne – badania i parametry gruntu
  4. Wymiarowanie i obliczenia wytrzymałościowe systemowej obudowy wykopu

Po wykładzie zapraszamy do zadawania pytań, wypowiedzi oraz wymiany doświadczeń.