Certyfikaty

Od początku produkcji szalunków przywiązujemy dużą uwagę do jakości, poprawności rozwiązań i rzetelności co do możliwości wykorzystania, a także wytrzymałości naszych wyrobów. Dlatego też projektujemy zgodnie z obowiązującymi normami (przede wszystkim normą PN-EN 13331) a proces produkcji odbywa się w standardzie normy PN-EN ISO 3834. Pozyskiwanie certyfikatów ma na celu nie tylko możliwość sprzedaży naszych wyrobów. Uzyskane certyfikaty potwierdzają europejską jakość naszych wyrobów. W wielu państwach w Europie bez certyfikatu EuroTest wydawanego przez DGUV z Monachium nie ma możliwości sprzedaży szalunków do wykopów. Dla nas certyfikaty to weryfikacja jakości i poprawności rozwiązań a także rzetelności w stosunku do klientów.

Wszystkie nasze wyroby posiadają obecnie obowiązujące certyfikaty EuroTest. Otrzymanie takiego certyfikatu wydawanego w Monachium wymaga sprawdzenia elementów ruchomych (rozpory) w laboratorium po przez niszczenie i określenie w ten sposób wytrzymałości. Pozostałe elementy muszą być projektowane w oparciu o obowiązujące normy a wytrzymałość potwierdzona obliczeniami statycznymi. Materiały użyte muszą posiadać atesty, a niektóre sprawdzane są dodatkowo w laboratoriach (np: żeliwo użyte do produkcji rozpór). Każdy nasz produkt posiada deklarację zgodności z normami wydawaną w momencie sprzedaży wraz z instrukcją użytkowania DTR.