Ściana segmentowa do wykopów liniowych i punktowych