Ściana segmentowa z profili KD 6/8 do wykopów liniowych i punktowych