Polityka Prywatności serwisu internetowego www.kopras.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających ze Serwisu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: www.kopras.pl. Dokument określa również zasady stosowania plików Cookies.
 2. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu internetowego, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.), zwaną dalej u.o.d.o., jest Kopras Sp. z o.o. z siedzibą we Wronkach (64-510), Szklarnia 7, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000121735, NIP: 76310000125, REGON: 570151631, telefon kontaktowy: 00 48 67 254 11 96, poczta elektroniczna: marketing@kopras.pl.
 4. Administrator oświadcza, że dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z u.o.d.o. oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm).
 5. Dane osobowe Użytkowników korzystających z usług oraz narzędzi udostępnianych w ramach Serwisu Internetowego przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika, po zapoznaniu się i zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu.
 6. Administrator zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem i nie są one udostępniane ani sprzedawane osobom trzecim, zgodnie z u.o.d.o.
 7. Użytkownik ma prawo zwrócić się do Administratora celem uzyskania wyczerpujących informacji, w jaki sposób wykorzystywane są jego dane osobowe. Zawsze w jasny sposób staramy się poinformować o danych, które gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy, jakim celom mają służyć i komu je przekazujemy, jaką zapewniamy ochronę tych danych przy przekazaniu innym 2 podmiotom oraz udzielamy informacji o instytucjach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości.
 8. Administrator oświadcza, że w celu zabezpieczenia danych przed dostępem do nich osób nieupoważnionych lub ochroną przed ich nieupoważnionym wykorzystaniem, wszystkie zbierane dane są chronione z użyciem racjonalnych środków technicznych, organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa.
 9. Administrator Serwisu internetowego na zasadach określonych w niniejszym dokumencie posiada wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Użytkownika może być również powierzony innym podmiotom np. za pomocą, których Klient/Użytkownik dokonuje płatności za usługi, które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi Regulaminami i politykami prywatności. Dostęp do danych osobowych Klienta/Użytkownik jest udzielany w/w podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni realizację ich usług tak, aby Klient/Użytkownik mógł zakupić i otrzymać usługę oraz za nią zapłacić.
 10. Polityka prywatności ma na celu określenie działań, które są podejmowane przez Administratora w zakresie danych osobowych, które są gromadzone za pośrednictwem Serwisu internetowego oraz powiązanych z Serwisem internetowym usług i narzędzi, które są wykorzystywane przez Użytkowników do wykonywania określonych czynności.

§ 2 Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych

 1. Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera za pośrednictwem operatora hostingowego.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych w Serwisie internetowym i jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych w ramach Serwisu internetowego danych w następujących celach:
  1. zawarcia i realizacji Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej,
  2. marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług,
  3. zapewnienia pełnej obsługi Użytkownika, w tym rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji,
  4. dostosowywania oferty i doświadczeń Użytkownika, w tym reklam, we właściwościach Serwisu,
  5. monitorowania aktywności wszystkich oraz konkretnych Użytkowników,
  6. kontaktowania się z Użytkownikami, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkowników, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi,
  7. przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług,
  8. dokonywania oceny niektórych czynników osobowych Użytkownika.
 3. Administrator jest uprawniony wyłącznie do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Serwisie internetowym danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów.
 4. W ramach Serwisu internetowego, Administrator może przechowywać takie informacje jak: dane osobowe, które są niezbędne do umożliwienia Kontaktu z Klientem/Użytkownikiem, przesyłania wiadomości czy też danych związanych z płatnościami.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania oraz filtrowania wiadomości, które są przesyłane poprzez wewnętrzny system wiadomości. W szczególności, gdy wiadomości mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści czy też w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników Serwisu internetowego.
 6. Dodatkowo Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, np.: adres IP, parametry oprogramowania, parametry sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, a także inne dane, które dotyczą urządzeń oraz korzystania z systemu.
 7. W celu dokonania rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy jakości oraz efektywności świadczonych usług przez Serwis internetowy lub inne wymienione podmioty lub w celu udziału w badaniach naukowych, Administrator może udostępniać dane zanonimizowane innym podmiotom, w tym partnerom Serwisu internetowego. 4
 8. Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom: Komputer Partner Robert Ciesielski, ul. Topolowa 17, 64-510 Wronki- w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, na którym zainstalowany jest serwis.
 9. Stosowane przez Administratora technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika na stronie Serwisu internetowego:
  • Kod śledzenia Google Analytics oraz Google Adwords,
  • Facebook Conversion Pixel; Facebook Website Custom Audiences,
  • LinkedIn Conversion Tracking & LinkedIn Insight Tag,
  • Bing Ads Universal Event Tracking,
  • Albacross – w celu analizy statystyk strony internetowej Serwisu oraz prowadzenia analizy.

§ 3 Polityka Cookies

 1. Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach Cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Klienta lub Użytkownika. Pliki Cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Administrator wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” (tymczasowe), które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe”, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Serwisu internetowego Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików Cookies:
  • „niezbędne”, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu internetowego,
  • służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
  • „reklamowe”, które umożliwiają dostarczenie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań Użytkownika,
  • „wydajnościowe”, które są wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Serwisu internetowego przez Użytkowników,
  • „funkcjonalne”, które umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez Użytkownika funkcjonalności Serwisu internetowego.
 3. Administrator usługi wykorzystuje pliki Cookies zewnętrzne w celu: – zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: np. Google Analytics i Google Adwords (administratorem cookies jest Google Inc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych). Strona kopras.pl wykorzystuje następujące ciasteczka:
  1. Ciasteczka Facebook Conversion Pixel & Facebook Website Custom Audiences są wykorzystywane przez firmę Kopras Sp. z o.o. do retargetingu osób odwiedzających stronę, oraz do personalizacji treści reklam. Zostały umieszczone przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA,
  2. Ciasteczka LinkedIn Conversion Tracking & LinkedIn Insight Tag są wykorzystywane przez firmę Kopras Sp. z o.o. do retargetingu osób odwiedzających stronę, oraz do personalizacji treści reklam. Zostały umieszczone przez LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA,
  3. Ciasteczko Bing Ads Universal Event Tracking jest wykorzystywane przez firmę Kopras Sp. z o.o. do retargetingu osób odwiedzających stronę, oraz do personalizacji treści reklam. Zostały umieszczone przez Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA,
  4. Ciasteczka Albacross są wykorzystywane przez firmę Kopras Sp. z o.o. do retargetingu osób odwiedzających stronę, oraz do personalizacji treści reklam. Zostały umieszczone przez Albacross Nordic AB Company reg. no 556942-7338 Kungsgatan 26 111 35 Stockholm, Sweden,
  5. Ciasteczka Google Analytics są wykorzystywane przez firmę Kopras Sp. z o.o. do retargetingu osób odwiedzających strone, oraz do personalizacji treści reklam. Zostały umieszczone przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,
  6. Ciasteczka Google Adwords są wykorzystywane przez firmę Kopras Sp. z o.o. do retargetingu osób odwiedzających stronę, oraz do personalizacji treści reklam. Zostały umieszczone przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 4. Pliki Cookies dostosowują i optymalizują Serwis internetowy i jego ofertę dla potrzeb Użytkowników poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Serwisu internetowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu internetowego i jego Użytkownikom. Pliki Cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Użytkownika po opuszczeniu przez niego strony internetowej.
 5. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, w tym całkowicie zablokować lub skasować gromadzenie plików Cookies.
 6. Zablokowanie możliwości gromadzenia czy też wprowadzenia innych zmian w ustawieniach dotyczących plików Cookies na urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu internetowego, do czego Użytkownik jest w pełni uprawniony, ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń funkcjonalności dostępnych na stronie Serwisu internetowego.
 7. Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików Cookies w opisanym powyżej celu w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Użytkownik.
 8. Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki „Cookies”: to Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera.
 9. Administrator może umożliwić gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronie internetowej Serwisu internetowego podmiotom zewnętrznym, np. dostawcom reklam czy też dostawcom rozwiązań analitycznych. Dane, które są zgromadzone ten sposób podlegają postanowieniem Politykom prywatności, które są opracowane przez te podmioty.
 10. Niektóre podmioty zewnętrzne, które działają w ramach Serwisu internetowego mogą umożliwiać Użytkownikom wycofanie zgód na gromadzenie i wykorzystywanie przez nich danych na potrzeby reklam, które bazują na aktywności Użytkownika. Więcej informacji na ten temat można znaleźć np. na stronie internetowej: www.youronlinechoices.com.

§ 4 Prawa i obowiązki

 1. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Użytkowników Serwisu internetowego organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. Użytkownik, ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, gromadzonych przez Administratora. Prawo obejmujące możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, przeniesienia danych, a także zaprzestania przetwarzania danych osobowych Użytkownika, jak również prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli Użytkownik 7 taką zgodę uprzednio wyraził oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny.
 3. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres siedziby Administratora danych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania przez Administratora może skutkować całkowitym brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu internetowego, bądź ich poważnym ograniczeniem.
 5. Administrator oświadcza, że nie powierza przetwarzania danych oraz nie udostępnia zebranych danych osobowych Użytkowników bez zgody zainteresowanych podmiotom, które nie są powiązane, chyba że zachodzą poniższe okoliczności:
  1. Administrator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, jednak podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystania danych osobowych, które są przetwarzane w imieniu Serwisu internetowego, a wszystkie ich działania podlegają przepisom Polityki Prywatności Serwisu internetowego,
  2. Administrator ma prawo do udostępniania danych organom władzy publicznej w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celu realizacji usługi, poprzez zaakceptowanie oświadczeń zawartych w interaktywnych formularzach dostępnych na stronie internetowej Serwisu zaproponowanych przez Administratora.
 7. Użytkownik może również wyrazić zgodę na dodatkowe cele przetwarzania jego danych osobowych, poprzez zaakceptowanie nieobowiązkowych oświadczeń, które są zaproponowane w formularzach dostępnych na stronie Serwisu internetowego.
 8. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w serwisie Internetowym są poprawne.
 9. Zgody, które zostały udzielone dobrowolnie przez Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowej, mogą być w każdej chwili cofnięte na jego wniosek, złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej. Administrator w terminie 48 godzin od otrzymania oświadczenia o cofnięciu zgody, usuwa dane Użytkownika z bazy kontaktów, która służy do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną.
 10. Administrator zobowiązuje się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.

§ 5 Zmiany Polityki Prywatności

 1. Oferta Serwisu internetowego może w przyszłości ulegać rozszerzeniu, co oznacza, że Administrator będzie zobowiązany albo uprawniony do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności, na które może wpłynąć m.in. rozwój technologii internetowej, a także zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 3. O wszelkich zmianach Serwis będzie informować Użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały. Nowe wersje Polityki Prywatności będą umieszczane na stronie Serwisu internetowego wraz ze stosownym komunikatem.
 4. Każda zmiana Polityki prywatności będzie obowiązywała od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej Serwisu internetowego. Ewentualne zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez okres jednego miesiąca od dnia wprowadzenia zmian w Polityce prywatności.